Studenci i absolwenci kierunków przyrodniczych oraz związanych z systemami informacji geograficznej mogą w naszej firmie skorzystać z praktyk i staży.


Zgłoszenia chęci odbycia praktyki lub stażu można przesyłać na nasz adres mailowy pbe.natura@gmail.com.


Zgłoszenie powinno zawierać informacje na temat kierunku i roku studiów, zainteresowań, dotychczasowych osiągnięć i zdobytych umiejętności, proponowanego terminu odbywania praktyki. Ponadto zgłoszenie powinno zawierać klauzulę:


„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych niezbędnych dla potrzeb procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922).”


Uprzejmie informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane aplikacje.